Gewoon een Goed Gesprek

Gewoon een Goed Gesprek is een gratis spreekuur van
Via Verspoor® waarin er aandacht, advies en een luisterend oor is voor mensen die vragen hebben over:

  • wilsverklaringen, medisch èn niet-medisch
  • het ordenen of vereenvoudigen van de eigen administratie
  • de planning van een op handen zijnde verhuizing
  • hoe men zaken van te voren goed kan regelen voor als iemand plotseling uitvalt door ziekte of overlijden
  • het praktisch voorbereiden van het eigen afscheid (crematie, begrafenis of herdenking)
  • de (aanstaande) boedelafwikkeling van iemand zelf of van een dierbare

In dit gesprek van ca. 45 minuten krijgt u de mogelijkheid vragen of zorgen aangaande bovenstaande onderwerpen te verwoorden en aan de hand daarvan krijgt u tips te horen, mogelijkheden en onmogelijkheden en wellicht gaat u naar huis met nuttige adressen of namen die bij u en uw situatie passen.
Via Verspoor® heeft een uitgebreid netwerk van andere dienstverleners waar snel contact mee kan worden gelegd.

Gewoon een Goed Gesprek is een gespreksmogelijkheid die 2x per maand plaatsvindt op het kantoor van Via Verspoor®,  Engweg 18 in Laren (NH).


U kunt hiervoor een afspraak maken op 035 – 5313432.

De spelregels van Gewoon een Goed Gesprek zijn:

  1. U belt van te voren voor een (gratis) afspraak
  2. De afspraak duurt maximaal 45 minuten
  3. Als er meerdere belangstellenden zijn uit bijvoorbeeld een verzorgingshuis, kan Via Verspoor® de gesprekken op locatie voeren als er een spreekkamer ter beschikking wordt gesteld.

 

Gewoon een Goed Gesprek is een initiatief van Via Verspoor®.

Reacties zijn gesloten.