Boedelbegeleiding

Iemand overlijdt, en dan?

shutterstock_115679980

In de periode na overlijden zijn er veel zaken die geregeld dienen te worden. De uitvaartondernemer begeleidt de nabestaanden in de eerste dagen na overlijden bij alles wat te maken heeft met de begrafenis of crematie.
Maar direct daarna zijn er 1001 dingen die aandacht vragen, want een grote hoeveelheid aan regelzaken stapelt zich op in een periode die gekenmerkt wordt door verdriet, vermoeidheid, veel post en meestal (te) weinig kennis over hoe te handelen in een boedelafwikkeling. Vaak komen er goed bedoelde adviezen uit naaste kring, maar omdat dit doorgaans zeer uiteenlopende adviezen zijn, leidt dit vaak tot verwarring en onzekerheid.

Boedelbegeleiding, een zorg minder voor nabestaanden

Via Verspoor® kan erfgenamen of een executeur begeleiden in de boedelafwikkeling met één of meer adviesgesprekken, maar kan ook “lastige taken” overnemen maar ook de gehele boedelafwikkeling op zich nemen. Uiteraard kunnen ook taken onder Via Verspoor® en de familie worden verdeeld, waarbij er natuurlijk nauw wordt samengewerkt. Vanzelfsprekend wordt er rekening gehouden met de wensen van de overledene en de situatie van de direct betrokkenen.
Voor erfgenamen in het buitenland werkt Via Verspoor®vaak met een notariële volmacht.

Een aantal voorbeelden van de werkzaamheden:
het fungeren als aanspreekpunt voor alle erfgenamen en dienstverleners
het adviseren over het traject van huisontruiming
het uitzoeken van de administratie en het afhandelen van de post
het opzeggen van abonnementen, lidmaatschappen en verzekeringen
de inventarisatie van de financiële situatie op de dag van overlijden
het maken van een boedelbeschrijving en/of het laten verzorgen van een taxatie
het aanvragen of laten aanpassen van uitkeringen
contact leggen met derden, zoals accountant, makelaar of veilinghuis
de boedelverdeling begeleiden
het bemiddelen tussen erfgenamen bij ruzie of onenigheid
het huis  verkoopklaar opleveren

 

ondersteunen nabestaandenOmdat Via Verspoor® de bovenstaande werkzaamheden met grote regelmaat uitvoert, is de kennis en ervaring groot op het gebied van boedelbegeleiding.
Via Verspoor®
heeft een uitgebreid netwerk van professionals die snel inzetbaar zijn en een vergelijkbare manier van werken hebben.

Tegenover de kosten van het uitbesteden van de boedelafwikkeling staan kostenbesparingen en extra opbrengsten (meeropbrengsten van goederen door verkoop of veiling). Maar de belangrijkste reden om Via Verspoor® in te schakelen, blijft het ondersteunen van de nabestaanden.

Verstand van (nabestaanden)zaken, gevoel voor mensen