Nalatenschapsdossier

Wat is het Nalatenschapsdossier?

zorg voor elkaarHet Nalatenschapsdossier is de oplossing voor al die mensen die hun belangrijke zaken goed geregistreerd willen hebben en houden, maar daar geen tijd voor hebben of dat lastig vinden om zelf te doen. Het dossier beschrijft alle persoonlijke informatie, niet alleen voor de klant zelf, maar ook voor diegene die de administratie over moet nemen bij ziekte, vergeetachtigheid of overlijden.

De informatie in het Nalatenschapsdossier zorgt ervoor dat de gebruiker snel een compleet overzicht heeft van alle relevante zaken en daardoor de weg vindt in de administratie.

In feite zijn alle benodigde gegevens voor het dossier in iemands hoofd en huis aanwezig, maar niet altijd logisch vindbaar voor derden. De kennis die verdwijnt bij overlijden staat vermeld in het dossier, zodat ook “weetjes” over vindplaatsen en andere gegevens die meestal versnipperd in huis aanwezig zijn, niet verloren gaan.

Het dossier is een overzichtelijk naslagwerk met informatie over onder meer persoonsgegevens, banken, verzekeringen, bezittingen, schulden, pensioenen, financiële verplichtingen, contracten, inlogcodes, vindplaatsen, lidmaatschappen en abonnementen.
Vaak wordt het dossier aangemerkt als bewaarplaats voor een codicil of andere wilsverklaringen. Ook uitvaartwensen kunnen in het Nalatenschapsdossier worden vastgelegd.

Waarom een Nalatenschapsdossier?

Het Nalatenschapsdossier is ontwikkeld omdat slechts weinig mensen in staat blijken te zijn hun eigen “levensadministratie” te maken. Er bestaat wel degelijk behoefte om de eigen zaken goed geregeld en gedocumenteerd achter te laten. Veel mensen hebben wel het voornemen om hun eigen leven “in kaart te brengen”, maar daar blijft het meestal bij.
Het Nalatenschapsdossier is een praktisch, overzichtelijk document voor iemand zelf, maar ook voor anderen als zij iemands administratie over moeten nemen bij ziekte, vergeeetachtigheid of overlijden. Dat geeft een ieder een gerust gevoel.

Na overlijden dient het dossier als een leidraad voor de boedelafwikkeling, omdat alle belangrijke gegevens al gerangschikt bij elkaar staan. Zo hoeven de nabestaanden zelf niet op zoek hoeven naar alle informatie, omdat deze al op voorhand bekend is.

Hoe komt het Nalatenschapsdossier tot stand?

Dit maatwerkdossier wordt in één of meerdere sessies door een medewerkster van Via Verspoor® bij de cliënt thuis samengesteld met behulp van een speciaal voor Via Verspoor® ontwikkeld computerprogramma. De cliënt heeft aan de hand van een specifieke vragenlijst zelf meestal al een aantal gegevens klaar liggen.
Zodra alle voor het dossier noodzakelijke informatie verwerkt is, wordt een concept naar de cliënt gestuurd, waarin nog wijzigingen kunnen worden aangebracht.
Uiteindelijk wordt het definitieve Nalatenschapsdossier als papieren versie aan de cliënt verzonden.
Via Verspoor®
zorgt voor een jaarlijkse herinnering om het dossier up-to-date te houden.

Gedurende het samenstellen van het dossier komen er soms vragen van cliënten over hun eigen zorgen rondom ouder worden en overlijden. Vaak wordt dan samen met Via Verspoor® naar oplossingen gezocht, voor bijvoorbeeld een geschikte executeur of de opvang van een huisdier. Tevens worden vragen over de diverse wilsverklaringen  beantwoord.

Toepassingen vanhet Nalatenschapsdossier:
Bij verlies of diefstal van uw portemonnee zijn de  gegevens snel op te zoeken
Als overzicht van de eigen administratie
Als praktisch document voor derden die uw administratie over moeten nemen
Als leidraad voor de boedelafwikkeling na overlijden

Sinds 2011 is er een speciaal Nalatenschapsdossier voor ondernemers.

NB: De gegevensverwerking voor het Nalatenschapsdossier is aangegeven bij de Autoriteit Persoonsgegevens.