Referenties

Referenties

Bij de bestudering van het Nalatenschapsdossier van Via Verspoor ben ik onder de indruk geraakt van de nauwgezetheid en volledigheid waarmee dat is ontworpen en samengesteld. Het dossier munt ook uit door overzichtelijkheid en zin voor relevante details. Wanneer nagelaten betrekkingen door raadpleging van een Nalatenschapsdossier als het ware door de overledenen bij de hand worden genomen en door zijn of haar persoonlijk domein worden geleid, kan veel bijkomend verdriet van zoek- en speurwerk, pijnlijke aanmaningen en dergelijke worden voorkomen. Het Nalatenschapsdossier is het sluitstuk van een zorgvuldige omgang met al hetgeen tijdens het leven tot de persoonlijke levenssfeer heeft behoord en na het overlijden toch ter kennis van de nabestaanden moet komen.
Mr. F. Korthals Altes (Minister van Justitie van 1982 – 1989)

Ik beveel de diensten van mw. M.Verspoor uit Laren van harte aan. Zij kan zich voortreffelijk belasten met het (in gezamenlijk overleg) samenstellen van het Nalatenschapsdossier. Hierdoor zal na het overlijden veel tijd en moeite bespaard worden bij zowel de erfgenamen, de executeur als de boedelnotaris.
Prof. Mr. W.J.Slagter, Rotterdam (overleden in 2015)

Om rust, zekerheid en duidelijkheid te krijgen voor wat betreft de (financiële) toekomst van ons en onze erfgenamen hebben wij ons gewend tot Marleen Verspoor. Met veel kennis van zaken, rust en een groot empatisch vermogen heeft Marleen voor ons in een paar fijne gesprekken alles helder en duidelijk kunnen rubriceren waardoor we er zeker van zijn dat hier nooit meer problemen uit zullen voortkomen, ook niet voor onze erfgenamen.
Kortom, we zijn Marleen heel dankbaar voor wat ze voor ons gedaan heeft.
Shirley en Paul Fagel (restaurateur)

De onvoorwaardelijke inzet van Via Verspoor voor het tot stand komen van het dossier heeft diepe indruk op mij gemaakt. Marleen Verspoor heeft talent om op zoek te gaan naar zaken die schijnbaar onbelangrijk lijken maar onontbeerlijk zijn  voor een goede boedelafwikkeling. Een warme begripvolle benadering is daarbij van groot belang. Gelukkig schiet zij daar niet in tekort. De kennis van de materie en medeleven weet zij feilloos met elkaar af te wisselen. Ik dank haar voor het geduld dat ze opbracht èn voor het overzichtelijke Nalatenschapsdossier dat het mijn man en mij opleverde.
Gerda Havertong, actrice

Ik probeer structuur in mijn administratie te brengen door al mijn zaken regelmatig digitaal en op papier te ordenen. Dat neemt niet weg dat het heel veel is en dat ik zelf al moeite heb om overzicht te houden. Mijn partner is overleden, dus als mij wat overkomt zal het iemand op grotere afstand zijn die voor mij zaken zal gaan regelen of afwikkelen. Wat dan ontbreekt is een soort handleiding van waar ik mee bezig ben en waar alles te vinden is. Toen ik onlangs een risicovolle operatie moest ondergaan, was ik daar ongerust over. Via Verspoor heeft me toen fantastisch geholpen door in zeer korte tijd een compleet Nalatenschapsdossier te maken waar alles nu snel en overzichtelijk in terug te vinden is met alle aanwijzingen en gegevens bij elkaar. Dat gaf mij rust voor de ziekenhuisopname en dat geeft me nu het gevoel dat ik alles heb gedaan om me voor te bereiden op een toekomst die steeds ongewisser zal worden.
Sjef van Bommel, auteur van het boek : ‘Ik ben niet kwijt’

Een  weduwnaar vroeg mij als zijn executeur. Als gepensioneerd directeur Private Banking van ABN AMRO was ik bekend met zulke werkzaamheden. Wij maakten kennis, namen  enkele aanpassingen in zijn testament overeen en hij gaf mij inzicht in de te verwachten nalatenschap, te weten:  twee effectenportefeuilles van ettelijke miljoenen, waarvan één in vruchtgebruik/bloot eigendom, bijzondere kunstwerken en vele kasten met administratie. Gelukkig bleek er ook een Nalatenschapsdossier van Via Verspoor te zijn, samengesteld door mevrouw Verspoor zelf. In een uitstekende mate van detail waren daar zaken vastgelegd. Ik besprak dat ik de zorg voor het vermogen zelf als executeur ter hand zou nemen, maar dat ik de steun van mw. Verspoor bij de afwikkeling onontbeerlijk vond.
Het overlijden van deze heer  kwam voor mij uiterst ongelegen omdat ik op het punt stond om naar de USA te vertrekken. Met mw. Verspoor heb ik afspraken gemaakt over haar taken gedurende mijn afwezigheid. Ik heb via de  boedelnotaris snel een verklaring van executele gekregen waarmee ik de bank voor mijn vertrek nog instructies kon geven over de effecten. Teruggekeerd bleek dat mw. Verspoor alle werkzaamheden keurig uitgevoerd had en bovendien nog enkele nuttige initiatieven had genomen in zaken die geen uitstel duldden. Enige tijd later nam de boedelnotaris de afwikkeling over. Achteraf sprak deze van één van de meest ingewikkelde en omvangrijke boedels in de geschiedenis van zijn kantoor. Kortom, het Nalatenschapsdossier kwam uitstekend van pas, en ook het kordate optreden van mw. Verspoor zelf in de eerste weken van de bereddering van de boedel verdienen lof!
Drs. P.J. Saakes, Haarlem

Marleen Verspoor of Via Verspoor provides superior care of those needing to handle the settling of an estate of someone far away.  We are Americans of Dutch heritage and on two occasions we enlisted Via Verspoor to help us dispose of the contents of family homes in the Netherlands, and to sell the properties.  Marleen was available, professional, and was able to handle a range of issues and challenges (large and small) that confronted us in settling these estates at a distance. The distance and differences in how these processes are conducted in different countries were handled very well by Marleen.  We trusted her in every respect and were not disappointed!  She provided us with updates frequently and communicated clearly so that we knew where things stood and we could feel confident that all was going well.
Marleen is outstanding.  We recommend her without any reservation to anyone needing assistance in handling and settling estates at a distance and with cross-cultural dimensions.
Antoinette and Vince WinklerPrins, Arlington, Virginia, USA, February 2, 2020