Gewoon een Goed Gesprek

Gewoon een Goed Gesprek

Gewoon een Goed Gesprek is een gratis spreekuur van
Via Verspoor® waarin er aandacht, advies en een luisterend oor is voor mensen die vragen hebben over:

  • wilsverklaringen, medisch èn niet-medisch
  • het ordenen of vereenvoudigen van de eigen administratie
  • de planning van een op handen zijnde verhuizing
  • hoe men zaken van te voren goed kan regelen voor als iemand plotseling uitvalt door ziekte of overlijden
  • het praktisch voorbereiden van het eigen afscheid (crematie, begrafenis of herdenking)
  • de (aanstaande) boedelafwikkeling van iemand zelf of van een dierbare

In dit gesprek van ca. 45 minuten krijgt u de mogelijkheid vragen of zorgen aangaande bovenstaande onderwerpen te verwoorden en aan de hand daarvan krijgt u tips te horen, mogelijkheden en onmogelijkheden en wellicht gaat u naar huis met nuttige adressen of namen die bij u en uw situatie passen.
Via Verspoor® heeft een uitgebreid netwerk van andere dienstverleners waar snel contact mee kan worden gelegd.

Gewoon een Goed Gesprek is een gespreksmogelijkheid plaats vindt op het kantoor van Via Verspoor®,  Engweg 18 in Laren (NH).


U kunt hiervoor een afspraak maken op 035 – 5313432.

De spelregels van Gewoon een Goed Gesprek zijn:

  1. U belt van te voren voor een (gratis) afspraak
  2. De afspraak duurt maximaal 45 minuten
  3. Als er meerdere belangstellenden zijn uit bijvoorbeeld een verzorgingshuis, kan Via Verspoor® de gesprekken op locatie voeren als er een spreekkamer ter beschikking wordt gesteld.

Gewoon een Goed Gesprek is een initiatief van Via Verspoor®.