Nalatenschapsmediation

Nalatenschapsmediation

Met Nalatenschapsmediation lost u, samen met de personen waarmee u in conflict bent rond een erfenis, het conflict op met hulp van een onafhankelijke mediator. Dit gebeurt in de vorm van gesprekken die worden geleid door de mediator.
De mediator zelf neemt geen standpunt in, bedenkt geen oplossingen en neemt geen beslissingen. Dat doen de betrokkenen zelf, waarbij de mediator het proces begeleidt. U werkt en denkt dus zelf actief mee en u bepaalt met elkaar het resultaat. Hierdoor is de uitkomst vaak beter dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal.

Er gelden 2 belangrijke uitgangspunten bij mediation: vertrouwelijkheid en geheimhouding.
In een conflict vertrouwt men elkaar meestal niet meer. Tijdens de mediation wordt er juist gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen. Daarom valt alles wat tijdens deze vertrouwelijke gesprekken besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de gespreksverslagen, overeenkomsten en zelfs voor de uitkomst van de mediation. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de mediator.

In het algemeen zijn er geen anderen bij de mediation aanwezig. Maar soms kan het toch nodig zijn om een advocaat of adviseur bij een gesprek aanwezig te laten zijn, bijvoorbeeld om de gevolgen van een oplossing te bepalen. Dat mag, als u het vooraf afspreekt met de andere betrokkene(n) en de mediator. De advocaat of adviseur moet zich dan ook houden aan de geheimhoudingsplicht.